1
De productie van elektriciteit lag het afgelopen jaar 40 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was het stroomverbruik in Nederland ruim een kwart afkomstig uit duurzame bronnen in eigen land, ten opzichte van 18 procent in 2019. Dit blijkt uit (voorlopige) cijfers van CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat afgelopen jaar 31 miljard kWh aan elektriciteit uit duurzame bronnen werd gewonnen, in 2019 was dat nog 22 miljard kWh. Windmolens namen van die 31 miljard 45 procent voor hun rekening, zonnepanelen deden 29 procent en 26 procent werd opgewekt met biomassa.
Dat is met name voor de automobielbranche een opsteker. Enerzijds omdat criticasters graag stellen dat het overgrote deel van de elektriciteit waar EV's op rijden uit fossiele centrales komt, anderzijds omdat elektrisch rijden sinds afgelopen jaar flink in de lift zit en de behoefte aan (het liefst schone) elektriciteit daarom snel stijgt.
De groei komt vooral uit zonne-energie, ...
Lees verder…
Bron